De organisatie achter de mars van George bestaat uit een aantal hele verschillende mensen die elkaar van te voren helemaal niet kenden, of slechts oppervlakkig. We zijn ons met elkaar gaan verbinden. Het woord wat in de vlag voorkomt, die George zal dragen tijdens de mars.
Het hogere doel waarvoor George loopt, verbindt ons, wij herkennen elkaar en zo zullen de mensen die gaan aanhaken tijdens de mars elkaar ook weer herkennen. Een slinger van zeker bijna 125 KM…

Initiatiefnemer: George Hermans
Communicatie en PR: Monique van Zwieten & Harald P. de Laet
Website: Jeroen Dekkers
Contact: onzichtbarefrontliner@gmail.com

#veteranen #frontliners #opdatzijnietvergetenworden #marketgarden